Siar chuig an leathanach baileSiar chuig an leathanach roimhe

Teagmhálacha Údarás Áitiúil

ComhairleUimhreacha Gutháin:
Uaireanta OifigeLasmuigh d’Uaireanta Oifige
Co. Cheatharlach(059) 917 0300 1890 500 333
Co. an Chabháin(049) 437 8300 087 285 8177
Co. an Chláir(065) 682 1616 087 416 9496
Co. Chorcaí(021) 427 6891 (021) 497 1411
Cathair Chorcaí(021) 492 4000 (021) 496 6512
Co. Dhún na nGall(074) 917 2222 Water: (074) 917 2399
Roads: (074) 917 2288
Cathair Bhaile Átha Cliath(01) 222 2222 (01) 679 6186
Co. Dhún Laoghaire / Ráth an Dúin (01) 205 4700 (01) 677 8844
Co. Fhine Gall(01) 890 5000 (01) 873 1415
Co. na Gaillimhe(091) 509 000 (091) 506 069
Cathair na Gaillimhe(091) 536 400 (091) 536 400
Co. Chiarraí(066) 718 3500 (066) 718 3500
Co. Chill Dara(045) 980 200 1890 50 03 33
Co. Chill Chainnigh(056) 779 4000 1890 252 654
Co. Laoise(057) 866 4000 1890 837 273
Co. Liatroma(071) 962 0005 (071) 962 0005*
(061) 496 000
Co. an Longfoirt(043) 334 3300 1850 211 525
Co. Lú(042) 933 5457 1890 202 303
Co. Mhaigh Eo(094) 902 4444 (094) 9024444
Co. na Mí(046) 909 7000 1890 445 335
Co. Mhuineacháin(047) 30 500 087 650 1833 (Castleblayney)
087 687 3154 (Carrickmacross)
087 204 1672 (Clones)
087 273 7193 (Emyvale)
Co. Uíbh Fhailí(057) 934 6800 1890 750 750
Co. Ros Comáin(090) 663 7100 (090) 663 7100*
Co. Shligigh(071) 911 1111 Roads:
087 260 0111 (Town)
087 778 9935 (County)
Water: 087 290 2172
Co. Bhaile Átha Cliath Theas(01) 414 9000 (01) 457 4907
(076) 106 5000
Cathair Phort Láirge(051) 873 501
Co. na hIarmhí(044) 933 2000 (044) 933 2000
Co. Loch Garman(053) 919 6000 1890 666 777
Co. Chill Mhántáin(0404) 20 100 (0404) 20 100

*NÓTA: Ní chuirtear é seo i ngníomh ACH AMHÁIN i gcás tréimhse faide d’aimsir throm.


Siar chuig an leathanach roimhe

Lóghlao 1890-252736 nó 0761 001 608 | r-phost oep@defence.ie