Siar chuig an leathanach baile

Comhairle maider le Tuilte

Is iad príomhfhoinsí nádúrtha na dtuilte in Éirinn ná aibhneacha (tuilte abhann), an fharraige (tuilte cósta agus taoide), báisteach throm (tuilte báistiúla) agus uisce talún. Má bhagraíonn tuile ar do cheantar féin tá roinnt céimeanna ar féidir leat a ghlacadh chun dochar do d’aonad réadmhaoine a íoslaghdú, ach cuimhnigh gur cheart tús áite a thabhairt do shábháilteacht i gcónaí. Má tá cónaí ort i gceantar a bhíonn i mbaol tuilte ba cheart duit bheith ullamh i gcónaí i gcás go dtarlódh tuile. Is maith is fiú roinnt ama a thógáil chun plean a dhéanamh le haghaidh na ngníomhartha ar cheart duit a ghlacadh i gcás tuile. D’fhéadfadh go sábhálfá go leor airgid, ceataí agus strus dá bharr, agus seans go sábhálfadh sé do shaol chomh maith.

léigh níos mó


Siar chuig an leathanach baile

Lóghlao 1890-252736 nó 0761 001 608 | r-phost oep@defence.ie