Siar chuig an leathanach baile

Comhairle Tiomána ó na Garda Síochána

COMHAIRLE DO THIOMÁNAITHE LE LINN THRÉIMHSÍ SNEACHTA AGUS OIGHIR

Chun tuileadh eolais a fháil Féach láithreán gréasáin anÚdaráis um Shábhailteacht ar Bhóithre website

  • An bhfuil do thuras fíor-riachtanach?
  • An bhféadann tú iompar poiblí a úsáid – le linn aimsire crua tabharfar tús áite do bhealaí iompair phoiblí.
léigh níos mó
Sábháilteacht ar Bhóithre

An bhFuil do Thuras Riachtanach i nDáiríre?

Nuair a bhíonn an aimsir go han-dona ba cheart duirt fiafraí díot féin an gá i ndáiríre turas a dhéanamh ar bhóthar. D’fhéadfadh go smaoineófa ar mhoill a chur leis an turas go dtiocfadh feabhas ar an aimsir agus ar na coinníollacha bóithre nó go mbainfeá úsáid as iompar poiblí áit a mbeadh sé ar fáil.

léigh níos mó

Siar chuig an leathanach baile

Lóghlao 1890-252736 nó 0761 001 608 | r-phost oep@defence.ie