Siar chuig an leathanach baileSiar chuig an leathanach roimhe

Comhairle Tiomána ó na Garda Síochána

Bileog

COMHAIRLE DO THIOMÁNAITHE LE LINN THRÉIMHSÍ SNEACHTA AGUS OIGHIR

 • An bhfuil do thuras fíor-riachtanach?
 • An bhféadann tú iompar poiblí a úsáid – le linn aimsire crua tabharfar tús áite do bhealaí iompair phoiblí.
 • Má tá sé riachtanach duit gluaisteán a úsáid, smaoinigh ar na nithe seo a leanas sula dtugann tú faoi do thuras:
  • Cuir seaiceád sofheicthe, sluasaid, buataisí nó buataisí rubair, éadaí breise agus blaincéad nó fleasc i mbúit an ghluaisteáin (i gcás go n-éireofá sáinnithe nó go mbeadh ort an gluaisteán a thréigean).
  • Seiceáil do chuid bonn– brú, doimhneacht tráchta (1.6mm ar a lú) agus riocht.
  • Déan cinnte go bhfuil do chuid fuinneog GO LÉIR glan agus saor ó shneachta; tabhair scriobán agus dí-oighreoir leat. Má fhágtar sneachta ar an díon éireoidh sé scaoilte agus d’fhéadfadh go dtitfeadh sé aníos ar an ngaothscáth le linn coscánaithe, agus go gcuirfí srian mhór gan choinne ar do radharc.
  • Seiceáil do chuid soilse agus táscairí toisc go mbíonn sé níos deacra iad a fheiceáil agus an sneachta ag titim.
  • Déan cinnte go bhfuil d’fhón póca luchtaithe go hiomlán.
  • Má tá tiomáint roth deiridh ag do ghluaisteán cabhrófar le do chuid roth le greim a fháil má chuirtear meáchan breise i do bhúit (m.sh. mála gainimh/stroighne).

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas le linn do thurais:

 • Tógann sé níos faide feithicil a stopadh sa sneachta nó ar bhóithre oighreata mar sin tiomáin níos maille agus cuir níos mó spáis idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair.
 • Bí ag faire amach le haghaidh coisithe, rothaithe agus úsáideoirí bóithre leochaileacha eile.
 • Coimeád do chuid fuinneog saor ó shneachta le linn do thurais.
 • Tiomáin go deas réidh; seachain coscánú nó stiúradh géar mar d’fhéadfadh go sciorrfadh an gluaisteán dá mbarr.
 • Úsáid an giar is airde agus is féidir chun reibheáil an innill a laghdú toisc go gcabhróidh sé sin le casadh rotha a sheachaint.
 • Nuair a bhíonn tú ag tiomáint le fána, trí shraith cor ach go háirithe, roghnaigh giara íseal chomh luath agus is féidir agus laghdaigh do luas tríd an gcoscán a úsáid go séimh.
 • Seo a leanas ar cheart duit a dhéanamh má thosaíonn d’fheithicil ag sciorradh:
 • Faigh amach cad is cúis leis– is iad na cúiseanna leis ná an iomarca Coscánaithe, an iomarca Stiúrtha, an iomarca Luasghéaraithe nó meascán díobh siúd .
 • Cuir deireadh leis an gcúis–GO RÉIDH AGUS GO SÉIMH.
 • Má tá ABS i do ghluaisteán (bíonn sé le fáil sa chuid is mó de ghluaisteáin an lae inniu) NÍ SCIORRFAIDH sé de bharr coscánaithe. Má tá ABS curtha i ngníomh, COIMEÁD do chos ar an gcoscán agus STIÚIR timpeall cibé rud a raibh ort coscánú dá bharr .
 • Mura bhfuil ABS i do ghluaisteán agus má thosaíonn sé ag sciorradh leis na coscáin, ar dtús tóg do chos ó na coscáin agus ansin úsáid na coscáin arís go séimh – má leanann do ghluaisteán ar aghaidh ag sleamhnú brúigh suas agus síos ar an gcoscán chomh tapa agus is féidir (Cosc Dúnta) agus stiúir timpeall an rud a raibh ort coscánú dá bharr .
 • Má sciorrann d’fheithicil agus má shleamhnaíonn sí i leataobh agus tú ag luasghéarú, ag coscánú nó ag stiúradh – cas an roth stiúrtha sa treo céanna leis na rotha deiridh (má tá na rotha deiridh ag dul ar chlé cas an roth stiúrtha ar chlé) go dtí go bhfuil an gluaisteán díreach arís agus maolaigh an luasaire/na coscáin ag an am céanna.
 • Seachain ró-cheartú leis an iomarca stiúrtha, bí réidh le haghaidh dara sciorrtha sa treo eile.
 • Beidh sé níos deacra a fheiceáil le linn sneachta throma. Úsáid ceannsoilse maolaithe agus soilse ceo má tá siad feistithe.
 • Nuair a bhíonn teocht an aeir íseal, bí ag faire amach le haghaidh oighir dhuibh, go háirithe in áiteanna faoi fhothain/scáth ar bhóithre, faoi bhun crann agus taobh le ballaí arda.
 • Éist le do stáisiún raidió áitiúil go rialta chun coimeád suas le dáta le faisnéis faoin aimsir/faoi riocht na mbóithre, dúnadh bóithre srl.

Comhairle do Choisithe

 • Murar féidir turas a sheachaint bí an-chúramach toisc go bhféadann sé bheith an-chontúirteach siúl ar chosáin mar gheall ar shneachta agus oighear. Caith bróga daingne agus boinn le greim mhaith orthu
 • Féach arís sula dtéann tú trasna an bhóthair agus ná déan iarracht an bóthar a thrasnú má tá feithiclí thart – cuimhnigh go dtógann sé níos faide do ghluaisteáin stopadh sa sneachta.
 • Bíonn sé níos deacra a fheiceáil le linn an tsneachta mar sin caith éadaí sofheicthe nó tóg tóirse leat.

Comhairle do Ghluaisrothaithe / Rothaithe

Ba cheart do Ghluaisrothaithe/Rothaithe smaoineamh ar a sábháilteacht sula n-úsáideann siad a gcuid gluaisrothar/rothar san oighear/sa sneachta. Bíonn sé an-deacair smacht a choimeád ar fheithiclí dhá rotha sa sneachta nó san oighear agus tá níos mó baoil ann go dtarlódh imbhualadh le feithicil atá as smacht.

 • Smaoinigh ar iompar eile a úsáid nó ar shiúil.

Leidí Tiomána – Drochaimsir – Gaoth agus tuilte troma

I dteannta leis an méid thuas seo a leanas ar cheart do thiománaithe a dhéanamh i gcás gaoth ard nó báistí troime:

 • Tiomáin níos maille agus méadaigh an spás idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair.
 • Má tá feithicil a bhfuil taoibh arda uirthi á tiomáint agat bí ullamh, agus tú ag teacht chuig codanna nochta den bhóthair, le haghaidh thionchar na gaoithe ar stiúradh na feithicle.
 • Seachain scoitheadh ar chodanna nochta den sórt sin.
 • Nuair atá tú ag tiomáint thar ghluaisrothaithe, rothaithe nó choisithe, bí ullamh i gcás go séidfí i do bhealach ag an ngaoth iad.
 • Cuimhnigh go bhféadfadh go dtiocfá thar smionagar san aer.
 • Ná tiomáin go tapa isteach in uisce tuile – d’fhéadfadh go mbeadh coirín nó smionagar ceilte san uisce.
 • Sula dtiomáineann tú trí huisce tuile domhain faigh amach cé chomh domhain is atá an t-uisce chun cinntiú go bhféadann d’fheithicil dul tríd go sábháilte.
 • Cuimhnigh má thiomáineann tú go tapa isteach in uisce tuile go bhféadfadh go scinnfeadh d’fheithicil ar an uisce agus go gcaillfeá smacht uirthi dá bharr sin.
 • Tiomáin níos maille nuair atá tú thart ar choisithe nó rothaithe – seachain uisce a spraeáil orthu.
 • Nuair atá siad ag tiomáint sa bháisteach agus é deacair a fheiceáil ba cheart do thiománaithe ceannsoilse maolaithe a úsáid agus bheith ag faire amach le haghaidh coisithe, rothaithe srl.

Leidí Tiomána – Drochaimsir – Ceo

Nuair a bhíonn an aimsir ceomhar seo a leanas ar cheart do thiománaithe a dhéanamh:

 • Tiomáin níos maille agus cuir níos mó spáis idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair.
 • Úsáid ceannsoilse maolaithe agus soilse ceo tosaigh agus cúil, má tá siad feisithe. Cuimhnigh na soilse ceo a chasadh as nuair a bhíonn sé níos éasca a fheiceáil.
 • Bí ag faire amach le haghaidh coisithe, rothaithe agus gluaisrothaithe.
 • Má tá ort stopadh ar chúis ar bith úsáid do chuid guais-soilse rabhaidh chun rabhadh a thabhairt do thiománaithe eile.
 • Ná lean an fheithicil os do chomhair gan smaoineamh – d’fhéadfadh go n-imeodh sí ón mbóthar ar chúis ar bith.

Siar chuig an leathanach roimhe

Lóghlao 1890-252736 nó 0761 001 608 | r-phost oep@defence.ie