Siar chuig an leathanach baile

An Teach

Bí Ullamh

  • Bíodh soláthar beag de bhia neamh-mheatach agat atá éasca le hullmhú
  • Coimeád soláthairtí breise de chógas riachtanach i gcás go mbeadh sé deacair dul chuig an gcógaslann
  • Coimeád soláthar dóthanach de bhreosla um théamh/chócaireacht agus rogha oiriúnach eile i gcás go dteipfeadh ar an bpríomhsholáthar
léigh níos mó
Sneachta a Ghlanadh

Sneachta a ghlanadh ó chosáin

  • Féadann sé bheith crua go leor sneachta a ghlanadh – ná tabhair faoin obair ach má tú réasúnta folláin agus mura bhfuil riocht míochaine ort
  • Glan sneachta nó oighear go luath sa lá más féidir
  • Caith coisbheart daingean, inslithe, uiscedhíonach a bhfuil boinn le greim mhaith air
léigh níos mó
Comhairle maider le Tuilte

Is iad príomhfhoinsí nádúrtha na dtuilte in Éirinn ná aibhneacha ( tuilte abhann), an fharraige ( tuilte cósta agus taoide), báisteach throm ( tuilte báistiúla) agus uisce talún. Má bhagraíonn tuile ar do cheantar féin tá roinnt céimeanna ar féidir leat a ghlacadh chun dochar do d’aonad réadmhaoine a íoslaghdú, ach cuimhnigh gur cheart tús áite a thabhairt do shábháilteacht i gcónaí. Má tá cónaí ort i gceantar a bhíonn i mbaol tuilte ba cheart duit bheith ullamh i gcónaí i gcás go dtarlódh tuile. Is maith is fiú roinnt ama a thógáil chun plean a dhéanamh le haghaidh na ngníomhartha ar cheart duit a ghlacadh i gcás tuile. D’fhéadfadh go sábhálfá go leor airgid, ceataí agus strusbharr, agus seans go sábhálfadh sé do shaol chomh maith.

léigh níos mó
Ganntanais Uisce/Lign

Is féidir eolas faoi shocruithe d'Údaráis Áitiúil chun déileáil le ganntanais uisce a fháil trí láithreán gréasáin d'údaráis áitiúil atá ar fáil ag an nasc seo a leanas http://www.environ.ie/en/Links/LocalAuthorities/

If you have a water related issue please visit www.water.ie  or contact Irish Water on 1890 278 278.

léigh níos mó

Siar chuig an leathanach baile

Lóghlao 1890-252736 nó 0761 001 608 | r-phost oep@defence.ie