Siar chuig an leathanach baileSiar chuig an leathanach roimhe

Ganntanais Uisce/Lign

Is féidir eolas faoi shocruithe d'Údaráis Áitiúil chun déileáil le ganntanais uisce a fháil trí láithreán gréasáin d'údaráis áitiúil atá ar fáil ag an nasc seo a leanas http://www.environ.ie/en/Links/LocalAuthorities/

Bí Ullamh – réamhchúraim in aghaidh teochta reo

 • Soláthar uisce príomhlíonra don áitreabh, .i. buacaire lasmuigh – ba cheart nach mbeadh an doimhneacht ó leibhéal talún go dtí an buacaire níos lú ná 600mm. Más gá, iarr comhairle ó ghairmí maidir leis an mbuacaire a ísliú nó a chosaint. Tá an chomhairle chéanna i gceist maidir leis an líne ón mbuacaire go dtí d’aonad réadmhaoine. Coimeád i gcuimhne go bhféadfadh go dtiocfadh athrú ar an leibhéal de réir mar a thagann sé in aice le d’aonad réadmhaoine
 • Chun buacairí a chosc ó reo, oscail dúnpholl an bhuacaire agus bain aon uisce de. Líon an dúnpholl le hábhar neamhshúiteach chun insliú a chur ar fáil. Ná húsáid ábhar súiteach toisc go n-éireoidh sé sin reoite freisin nuair a éireoidh sé fliuch
 • Ná fág sconnaí ar siúl toisc go gcuirtear acmhainn luachmhar amú nuair a dhéantar amhlaidh
 • Má tá tú chun imeacht ó d’aonad réadmhaoine ar feadh níos mó ná cúpla lá, ba cheart duit an soláthar uisce chuig an aonad réadmhaoine ón mbuacaire lasmuigh a chasadh as (agus cinntiú freisin go gcastar as aon fhearas nó ais a mbraitheann ar uisce)

 

Bí Ullamh – seachain Píobáin Reoite

 • Cinntigh go bhfuil dóthain inslithe ar gach píobáin nochta. Áirítear leis sin píobáin san áiléar áit a bhfuil dea-insliú ar urláir an áiléir
 • Cuir insliú ar sconna lasmuigh nó cuir tuáille timpeall air
 • Fág solas ar lasadh san áiléar
 • Oscail comhla an áiléir chun teas a ligean isteach
 • Fág an teas ar siúl ag socrú níos ísle ar feadh tréimhsí níos faide
 • Is é an teas is fearr a thugann cosaint i gcoinne píobán reoite agus mar sin coimeád do theach te

 

Soláthar uisce píobán reoite

 • Má tá do sholáthar reoite, bí cúramach maidir le húsáid a bhaint as córais teasa, meaisíní níocháin nó fearais nó áiseanna eile a bhraitheann ar uisce
 • Má tá amhras ort, déan teagmháil le pluiméir cáilithe chun comhairle a fháil

 

Ligin Uisce

 • Ba cheart an soláthar uisce in áitribh fhoilmhe agus i dtithe saoire a chasadh as agus a dhraenáil chun ullmhú don gheimhreadh
 • Sealbhóirí eochrach – seiceáil áitribh go rialta le haghaidh ligean féideartha
 • Má bhraitear ligean
  • Cas as an soláthar uisce– is gnách go mbíonn an comhla stoptha faoin doirteal cistine
  • Cas air sconnaí fuaire chun an córas a draenáil
  • Cas as teas lárnach
  • Cas as an soláthar leictreachais má tá an ligean in aice le fearais leictreachais
  • Cuir fios ar phluiméir cáilithe


Siar chuig an leathanach roimhe

Lóghlao 1890-252736 nó 0761 001 608 | r-phost oep@defence.ie